Relatywizm kulturowy jego formy i związane z nim problemy - strona 6

Socjologia cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1876

związana ze świadomością czasu i istnienia w czasie, a takŜe z róŜnymi formami pamięci przeszłości...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

” związków przyczynowo-skutkowych. Agnostycyzm przybiera różne formy, i tak agnostyk może być ateistą...

Antropologia kultury notatki i test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Magdalena Roszczynialska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 3612
Wyświetleń: 6720

jest jedyną "prawdziwą" kulturą c)przekonanie, że wszystkie kultury są równe 3. Relatywizm kulturowy...

Komunizm i faszyzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 791

stwierdziła wtedy, że fakt przejęcia władzy przez Lenina nie stanowi problemu. Kadeci potępili pucz...

Globalizacja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

ideologię relatywizmu kulturo­wego i tolerancji, widzieli ekspansję kulturową Zachodu w innym zupełnie...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1351

przyczyny i skutku w obrębie kultury, relatywizm kulturowy Antyewolucjonizm - uznawał, że nie ma jednej...

Metody badań społecznych wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 4494

one każdorazowo odniesienia do określonej aksjologii traktowanej jako aksjomat zasada relatywizmu kulturowego...