Relatywizm kulturowy etnocentryzm - strona 4

Socjologia moralności - wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia moralności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

wzorów ideowych, m. aspiracji, m. twórcza i aktywna) relatywizm kulturowy i modele kulturowe (R. Benedict...

Globalizacja-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

o charakterze politycznym i kulturowym. Porządek ekonomiczny jest nadrzędny. Globalizacja jako relatywizacja...

Rozwój socjologii jako nauki.

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab Wojciech Żukowski
  • Socjologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3822

, kulturowa integracja, etnocentryzm kulturowy relatywizm, subkultury, kontrkultura Elementy struktury...

Kultura na przestrzeni wieków

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

jest zasada relatywizmu kulturowego, oparta jest ona na dwóch podstawowych założeniach: - kultury są różne...

Socjlogia pytania testowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

: a) pluralizmu b) tolerancji c) etnocentryzmu d) relatywizmu kulturowego e) konserwatyzmu (59) Dobrym przykładem...