Relatywizm kulturowy etnocentryzm - strona 2

Antyantyrelatywizm wg Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

Antyantyrelatywizm wg Geertza Clifford Geertz podkreśla, że dyskusja nad relatywizmem przechodzi...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 5180
Wyświetleń: 20755

wspólnoty, odrębności i świadomości „my”. RELATYWIZM KULTUROWY: - kultury są różne i nie ma ani lepszych...

Kultura jako wyróźnik człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Barbara Szacka
 • Socjologia
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4074

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Podział na różne kultury jest pochodną podziałów na odrębne...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. Bo przecież co nasze to najlepsze. Postawa przeciwna to relatywizm kulturowy. Jest to dostrzeganie wielości i różnorodności kultur...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1645

i normy; relacje międzykulturowe (etnocentryzm, relatywizm kulturowy, akulturacja, integracja, zderzenie...