Relatywizm kulturowy a etnocentryzm - strona 2

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1092

narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna. 5. Relatywizm kulturowy Relatywizm polega...

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna. 5. Relatywizm kulturowy Relatywizm polega...

Wzory społeczne, kulturalne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

i relatywizm kulturowy Etnocentryzm to nastawienie względem przedstawicieli innych kultur i samych kultur...

Kultura w ujęciu socjologicznym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3486

, ograniczone początkowo tylko do jednej, konkretnej kultury. Imperializm kulturowy (definicja) Etnocentryzm...

Antyantyrelatywizm wg Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

Antyantyrelatywizm wg Geertza Clifford Geertz podkreśla, że dyskusja nad relatywizmem przechodzi...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 4963
Wyświetleń: 20363

wspólnoty, odrębności i świadomości „my”. RELATYWIZM KULTUROWY: - kultury są różne i nie ma ani lepszych...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. Bo przecież co nasze to najlepsze. Postawa przeciwna to relatywizm kulturowy. Jest to dostrzeganie wielości i różnorodności kultur...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463

i normy; relacje międzykulturowe (etnocentryzm, relatywizm kulturowy, akulturacja, integracja, zderzenie...