Regulacja rzeki - strona 2

Ochrona przyrody - Wymieranie gatunków

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

, wprowadzenie herbicydów, poprawienie czystości na wsiach c) zmiana warunków wodnych, regulacja rzek, likwidacja...

Komunikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

dla środowiska Wady: - długi czas dostawy - konieczność regulacji rzek ...

Ekosystemy przybrzeżne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

) zabiegi hydrotechniczne - regulacja rzek (wpuszczanie rzek w kanały, prostowanie rzek), melioracje...

Zasady podziału użytkowego gruntów- opracowania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

(rekultywacja), grunty pod wodami (regulacja rzek, budowa kanałów, urządzanie zbiorników wodnych itp.), użytki...

Ćwiczenia - litosfera

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

wód głębinowych, niewłaściwe melioracje i regulacja rzek) - zawodnienie: podniesienie poziomu wody...

Wzrost gospodarczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

są nierentowne (budowa dróg, regulacja rzek, itp.) -działy gospodarki, które na dłuższy czas straciły swą...

Podział wód naturalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

zanieczyszczeń doprowadzanych do wód powierzchniowych/ *rodzaj obiektów hydrotechnicznych i stopień regulacji...