Reguły wyboru

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

-j. 8. Reguły Hunda na przykładzie układu poziomów dla konfiguracji 2p2 i 2p3. 9. Reguły wyboru...

Wykład - reguły interpretacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

potwierdzeniu znaczenia normy wynikającego z jej dosłownego brzmienia. Pełnią funkcję reguł wyboru spośród...

Zarządzanie zmianą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

i zachowań ludzkich. Reguła wyboru (decyzyjna) - np. ranking. Kryteria standardowe - wyrażają dezyderaty...

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4032

” na stronie 96 Reguły wyboru przejść w spektroskopii IR i ramanowskiej. Jakie ruchy występują w cząsteczce CO2...

Fizyka atomowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2254

. Rezonans pomiędzy światłem a atomem dwupoziomowym. Reguła Ritza Reguła Ritza: 4.Reguły wyboru dla przejść...

Spektroskopia NMR-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Praktyczne aspekty i interpretacji widm IR
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1596

reguła wyboru  ms= 1. Kwantowanie momentu pędu elektronu zostało zaobserwowane w pięknym doświadczeniu...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

przejścia na poziomach energetycznych cząsteczki, uwarunkowane jest tzw. regułami wyboru. Przejście...