Referendum ogólnokrajowe - strona 8

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

w Polsce: - albo referendum ogólnokrajowe - albo 2/3 głosów w Sejmie i Senacie ROZPORZĄDZENIA Akty...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

i senatorów), wyrażenie zgody na ratyfikacje takiej umowy może być też uchwalone w drodze referendum...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1820

, że traktaty akcesyjne przystąpienia do UE były poprzedzone referendum ogólnokrajowym, w którym brało udział...

Kompetencje prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2961

i senatorów lub naród w drodze referendum ogólnokrajowego. Prezydent przed ratyfikacją umowy może zwrócić...

Stan nadzwyczajny w Konstytucji z 1997r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum...

Wykład - sejm i senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

formą demokracji bezpośredniej jest inicjatywa ludowa. Różne rodzaje referendum: - ogólnokrajowe...