Recall - strona 3

Madison - życiorys - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

sprawy ref. -weto obyw.- w 18 stanach projekt weta powoduje zawieszenie wykonania przepisu prawa -recall...

Ewolucja ustroju federacji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2520

przysługuje prawo weta wobec projektów uchwalanych przez obie izby. Instytucja zwana recall była to możliwość...

LCCI - useful expressions

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666

will recall that… At the moment, our particular interests are in… I'm sure you will be aware that not...

Władze stanowe i lokalne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

bezpośredniej jest ,,recall'' jest to odwołanie wybranego przedstawiciela przez wyborców przed upływem kadencji...

Mini słownik reklama w turystyce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Reklama
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2436

. Zapamiętanie treści reklamy (advertising recall) - miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkami adresatów...