Procedura uchwalenie budżetu federalnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura uchwalenie budżetu federalnego - wykład - strona 1 Procedura uchwalenie budżetu federalnego - wykład - strona 2 Procedura uchwalenie budżetu federalnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Procedura uchwalenie budżetu federalnego
Artykuł 1 Konstytucji USA w sekcji 7,8,9.
Filibustering - (speaking Or tal king out a bill, the right to unlimited debate) - funkcja obstrukcji parlamentarnej.
W ramach uchwalania budżetu federalnego istnieje w Kongresie możliwość rekoncyliacji - tj. obowiązkowe dostarczanie przez poszczególne komisje obu izb poprawek w odpowiednim czasie- przesyłając je do swojej komisji budżetowej z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w Senacie debata nad budżetem może trwać max 20 godzin. „Power of the purse ”- nakładanie podatków należy do Kongresu. Natomiast decydowanie o ich wydaniu podzielone jest między kongresem a prezydentem.
To prezydent lepiej zna potrzeby kraju i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę kraju, ma ponadto zdyscyplinowany aparat urzędniczy. Rola Kongresu sprowadza się do zatwierdzenia, odrzucenia bądź wniesienia poprawek. Pierwotnie wyglądało to tak, że poszczególne agendy wysyłały do Kongresu preliminarze swoich wydatków a ten zatwierdzał środki na przyszły rok budżetowy. Dopiero w 1873 roku zobowiązanie prezydenta U. Granta do weryfikacji faktycznych potrzeb podległych mu agend. Pierwszy prezydent chcący prowadzić, że do niego wszyscy się zgłaszają a dopiero on zgłasza się do Kongresu o pieniądze, ale mu się to nie udało.
Pierwotnie agendy wysyłały do Kongresu preliminarze swoich wydatków( z pominięciem prezydenta) a ten zatwierdza środki na przyszły rok.
1912 - Hawart Taft przedstawia propozycję przedstawiania jednego wspólnego, zbiorczego projektu wydatków dla wszystkich agend - spotkało się to z ostrym sprzeciwem Kongresu. Taft przedstawił projekt, ale nie został on w ogóle rozpatrzony. I wojna światowa przyszła mu z pomocą. 1921- weszła ustawa Budget and Accounting Act, która wręcz zobowiązała prezydenta do corocznego przygotowywania projektu budżetu z wyłączeniem budżetów (kongres, sąd najwyższy i niektórych agend federalnych np. FRS). Projekt był wskazaniem maksymalnych limitów rozchodów na określone cele- z pominięciem przychodów. W tej ustawie apriopriacje pozostają we władzy Kongresu- mógł on dowolnie zwiększać sumy na poszczególne cele.
Harding zadecydował, żeby wszystkie agendy dostarczały mu swoje preliminarze i on dokonywał wstępnej korekty - tak, żeby wydatki były zgodne z jego wizją polityki gospodarczej.
700 mld dolarów idzie na budżet wojska armii USA. Jest to ponad 45 % światowych wydatków.
Utworzono też Biuro Budżetu ( The Bureau of the Budget ) przy Departamencie Skarbu, zadaniem którego było korelowanie. Biuro mogło także ustalić preliminarze wydatków poszczególnych agend. Powierzono także GHO obowiązek kontrolowania wydatków poszczególnych agend i przedkładanie sprawozdań parlamentarnych. Biuro dało też prezydentowi silny oręż w walce z Kongresem, mistrzem tej pozycji był Nixon. Wykorzystując to oraz impoundment moderował wydatki. Spowodowało to przyjęcie w 1974 roku, ustawy

(…)

… takiego działania. Ustawa Federal Magistartes Act 1968 - sądy powołują na 8 lat urzędników sądowych. Nie mogą podważać niekonstytucyjnego aktu stanowego. Istnieją na terytorium zależnych : Wyspy Dziewicze, Guan, Mariany Północne załatwiają te same sprawy, co dystryktowe, ale są sądami w rozumieniu art. 1 a nie III konstytucji. US Court of appeal - 13; mają od 6 - Boston do 30 sędziów (S. Francisco…
… na sędziów (niemoralne zachowanie, niekompetencja).
Odwołanie- w procedurze impeachmentu, także sami mogą zrezygnować. Są niezawiśli.
Rodzaje Sądów Federalnych:
Patrz ustawa Judicary Act 1789!
District Court sądy dystryktowe - 94. Rozpatrują sprawy cywilne i karne w I instancji. Mają różną wielkość - w najbardziej zaludnionych istnieją 3-4 sądy dystryktowe, w najmniej zaludnionych (Montana, Maine) przypada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz