Media w Polsce - wykład z 18.02.2011 r.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Media w Polsce - wykład z 18.02.2011 r. - strona 1

Fragment notatki:


MEDIA W POLSCE (w), 18.02.2011 r. Doktryna autorytarna - bezpośrednia i widoczna kontrola mediów przez władcę; sięga korzeniami ustroju feudalnego; media masowe mają budować, umacniać władzę przywódcy. Obecność cenzury, subwencji, koncesji, dotacji, infiltracji.
Doktryna liberalna- w jej myśl prasa powinna być rynkiem idei. W praktyce ta teoria zawodzi w sytuacjach wojny lub rewolucji, poza tym wolność słowa nie jest wartością bezwzględną. W teorii liberalnej nie ma cenzury- karze się z naruszenie indywidualnych praw prywatności lub interesu społecznego. Ochrona prywatności i bezpieczeństwa państwa bierze górę nad wolnością publikowania. Wolność mediów umożliwia im sprawowanie funkcji kontrolnej wobec rządu i wielkiego biznesu oraz pilnowanie interesu społecznego. Mają być one tzw. „psem łańcuchowym demokracji”- strzec porządku w państwie, nagłaśniać różne przypadki łamania prawa bądź naruszania reguł demokracji przez osoby sprawujące władzę. Wolność mediów wymaga spełnienia kilku warunków: - braku cenzury, koncesjonowania, kontroli rządowej, braku przymusu publikowania i odbioru mediów;
- prawnie zagwarantowanej możliwości dla obywateli swobody odbioru mediów i dostępu do informacji;
- prawa do informacji (ustawa o dostępie do informacji publicznej);
- autonomii redakcyjnej ( braku ukrytego wpływu właścicieli mediów lub reklamodawców na selekcję wiadomości i opinii).
Możliwe trudności: - wolność słowa nie jest absolutna;
- konflikt między właścicielami i kontrolerami mediów a tymi, którzy chcą mieć je na własność (dotyczy mediów lokalnych);
- rozbieżności w celach i oczekiwaniach nadawców i odbiorców.
Obszary sporu między wolnością mediów a jej ograniczeniem: - prawo do prywatności;
- prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia- w tych dwu punktach nieco inaczej traktowane są osoby publiczne;
- ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa;
- ochrona tajemnicy państwowej (skomplikowana kwestia);
- niedopuszczalność treści obscenicznych i naruszających dobre obyczaje.
Podstawowe zasady mediów w doktrynie liberalnej:
- sprawiedliwość i wielostronność (sprawiedliwe udostępnianie mediów masowych do prezentowania różnych opinii- za i przeciw).
- niebezpieczeństwem jest kwestia braku prawdy obiektywnej, równorzędności różnych, nieraz sprzecznych ze sobą opinii. Doktryna odpowiedzialności społecznej- odmiana doktryny liberalnej: - własność mediów i ich działanie są formą misji społecznej;
- nowoczesna wiedza o człowieku podważa fundamentalne…(do uzupełnienia)


(…)

… się tak „naginanie” prawa, próby jego interpretacji w doraźnym interesie interpretatora. Termin został użyty przez Ewę Milewicz w „Gazecie Wyborczej” w 1994 r. Pochodzi od nazwiska szefa kancelarii prezydenta Wałęsy- Lecha Falandysza, który przekonywał że prezydent miał prawo odwołać z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dwóch członków, których sam powołał- Macieja Iłowieckiego i Marka Markiewicza. Prawo…
…. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie zajmował w sprawie przepisów kompetencyjnych stanowisko zdecydowane, stwierdzając wielokrotnie, iż przepis kompetencyjny: „podlega zawsze ścisłej wykładni literalnej, domniemanie objęcia upoważnieniem materii w nim nie wymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może wchodzić w rachubę (…)”. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji- organ konstytucyjny…
… przez Sejm, Senat i Prezydenta RP jest równoznaczne z powołaniem nowej KRRiT.
„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” (art.6, pkt. 1 z Ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji)
Działania długoterminowe (wymagające współpracy z rządem…
… mediów elektronicznych (radia i telewizji), gdzie obowiązuje system koncesyjny, nadzorowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. MEDIA W POLSCE (w), 25.02.2011 r.
Czy strony internetowe są prasą i czy trzeba w związku z tym je rejestrować?
Ustawa prasowa powstała w 1984 r., początek polskiego Internetu- 1991 r. To powoduje bałagan w orzecznictwie i komentarzach w tej kwestii. Ustawa…
…). Obecnym prezesem jest Anna Streżyńska- od 08.05.2006 r. Na straży tzw. przepisów antykoncentracyjnych stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wyróżniamy koncentracje: horyzontalną, dialogową (własność i kapitał w ramach różnych sektorów medialnych) oraz wertykalną.
Prace nad ustawą antykoncentracyjną rozpoczęto po wyjściu na jaw afery Rywina tzw. Rywingate. MEDIA W POLSCE (w), 04.03.2011 r…
… Badania Czytelnictwa Prasy (WWW.nbcp.pl). Zdaniem jej członków metodologia badań stosowana przez PBC jest nieprawidłowa. Komitet Badań Radiowych- bada słuchalność radia. W skład KBR wchodzą Radio RMF FM, Radio ZET oraz radiowe stacje lokalne (Grupa Time, Agora). Nie znajduje się w nim Polskie Radio. WWW.radiotrack.pl- badania przeprowadza grupa Millward Brown SMG/ KRC.
Podstawowe metody badawcze:
- Day…
… instytucji medialnych. Z drugim typem przeciętny odbiorca na co dzień się nie spotyka. Są nimi agencje prasowe (AP, PAP) czy firmy kolporterskie (Ruch, Kolporter). System prasowy opiera się na kilku aktach prawnych, z których najważniejsze to prawo prasowe (USTAWA z dnia 26.01.1984 z późniejszymi nowelizacjami). USTAWA o radiofonii i telewizji z 29.12.1992. Konstytucja RP art. 54- należy uzyskać koncesję…
… internetowej aktualizowanej częściej niż raz w roku. W tej sytuacji rząd podjął próbę nowelizacji prawa prasowego, zbieżną z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. Obecny postulat środowiska jest taki, by rejestracja czasopism internetowych była dobrowolna. Kto się zarejestruje, wchodzi w prawa i obowiązki dziennikarza. Kto tego nie uczyni, ma status amatora i nie ma żadnych praw, jakie daje dziennikarzom prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz