Rafinacja - strona 13

Przeróbka kopalin użytecznych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750

organicznymi lub ilastymi i jako taka może być kierowana do rafinacji. Metodami górniczymi wydobywa się rudę...

Ekologia wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3038

. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek informatyka stosowana.                   ...

Specyfika działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4389

Rozdział I – Charakterystyka procesu zarządzania firmą. 1. Pojęcie i cele zarządzania. Definicji zarządzania jest równie wiele, jak wiele jest opracowań na ten temat. Część z nich jest stosunkowo zwięzła i uproszczona. Przykładem jest definicja W.F. Taylora, w której określa zarządzanie jako „do...

Profil klasyfikacji działalności 2007

 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • mgr Jan Kluska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 19.1 19.10 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 19.2 19.20 19.20.Z Wytwarzanie...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1673

rzadki rafinacja zatężanie defekacja cukier rafinowany 3 Produkcja cukru z buraków cukrowych składa...

Polskie ustawy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

stosowanych do usuwania zanieczyszczeń R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja oleju...