Radziwiłłowie - strona 3

Statuty liteweskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1057

komisję, która rozpoczęła prace. W jej składzie zasiadali między innymi: kanclerz Mikołaj Radziwiłł Czarny...

Historia Nowożytna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2387

i Krzysztof Radziwiłł "Piorun". Chodkiewicz stoczył tam takie bitwy jak znakomite zwycięstwo pod Kircholmem...

Powstanie listopadowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

rozwiązuje Rząd Tymczasowy i powołuje Radę Najwyższą Narodową (Czartoryski, Ostrowski, Radziwiłł, Dębowski...

Rada Najwyższa Narodowa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

litewska) Opcja pro pruska (m.in. Antoni Radziwiłł, który został później rządcą Wielkiego Księstwa...

Haur - pojęcie i opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

można mówić o gospodarce leśnej w dobrach RADZIWIŁŁÓW na Wileńszczyźnie, prowadzonej przez generalnego...

Poezja Naborowskiego i Morsztyna - konceptyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

Radziwiłłów i jego poezja doskonale odtwarza nastrój panujący na późnorenesansowym dworze. Poeta w barwnych...