Rada sołecka

note /search

Fundusz sołecki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

miasta. wniosek taki uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej, lub co najmniej 15...

Gminne jednostki organziacyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady...

Inne organy w gminie - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

zadania na podstawie uchwał rady gminy w szczególności na podstawie statutu sołectwa.; opiniodawczy (rada...

Wygaśnięcie mandatu wójta

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

uprawnieni do głosowania. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezp...