Racja stanu - strona 2

Wykład - cywizacje baroku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

, nie religijne. Pojęcie racji stanu. Rozwój monarchii absolutnej [od stanowej]- król źródłem władzy ustawodawczej...

Św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

się koncepcja racji stanu - pojawia się koncepcja suwerenności - państwo pojmowane jako patrymonium. ...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

. Machviavelli wprowadził termin : racja stanu czyli interes państwa Makiawelizm- pogląd, że cel uświęca środki...

Wykład - oświecenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

w przewodzie sądowym. Desakramentalizacja władzy, racja stanu, „zimne wyrachowanie polityczne”. Liczy...

Spory międzynarodowe-rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

wizerunek własnego interesu => racja stanu (interes narodowy). Często racje stanu są przeciwstawne...