Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 1 - strona 1 Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 1 - strona 2 Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji. W1.6.10.2010
pmn - prawo międzynarodowe
p - państwo/a/u
pz - polityka zagraniczna
mn - międzynarodowy/a/e
sm - stosunki międzynarodowe
om - organizacja/e międzynarodowe/a
SM / problematyki międzynarodowej nie da się oddzielić od tematyki prawnej bo prawo jest jedną z metod badania sm. Kiedyś było metodą uznawaną za jedną z mniej wiarygodnych, teraz jest to jedyna znacząca metoda. Obecnie całą politykę międzynarodową robi się w granicach prawa. Całe konstrukcje traktatowe i walka o nie to walka o możliwość realizowani swoich interesów w przyszłości bo realizuje się je w ramach polityki prawnej. W naukach gdzie jest element prawny, społecznych, gdzie bada się problematyki poprzez prawo, zaczyna się od przedstawienia podstawowych pojęć. Będziemy poznawać przedmiot metodą puzzli. (story o tym jak Muszyński poznał Raka w MSZ'cie - olałam ;p )
Jeżeli chodzi o sm to znajdujemy się obecnie w okresie pewnego przełomu. W XIX wieku pojawiły się nowe wyzwania obszarze relacji między państwami. Nowa sytuacja charakteryzuje się tym, że wzrasta systematycznie współzależność międzynarodowa. Do tego dochodzi utrzymanie tych stałych celów czyli przede wszystkim:
ochrona: integralności
bezpieczeństwa
suwerenności państwa. Państwa nadal kierują się generalnie rzecz biorąc RACJĄ STANU. Dobrobytem własnego społeczeństwa. Pomimo że w UE posługujemy się pojęciem solidarności europejskiej, to relacja między solidarnością a interesem narodowym jest nieproporcjonalna. Ograniczeniu ulega katalog środków działania.
Od strony technicznej np. ,militarnej, państwa realizując swoje interesy nie mogą tego robić przy pomocy siły.
Zachodzi konieczność większego niż dotychczas uwzględniania interesów narodowych innych państwa
uwzględniania pmn i zobowiązań mn
pewnych realiów w kontekście moralności mn. Kiedyś państwa nie pomagały sobie tak jak obecnie przy okazji powodzi czy pożarów. Teraz kontekst moralności nabrał większego znaczenia, przy czym ta moralność jest instrumentalizowana, gdy służy do budowania wizerunku państwowego i niestety jest używane w sm. Mieszanie środków i celów to podstawowy błąd
Należy rozróżniać cele polityki zagranicznej i środków. Często jest tak że cel staje się środkiem. np. w mediach myli się członkostwo w UE, które powinno być środkiem do realizowania celu jakim jest reprezentowanie interesu narodowego, a nie celem samym w sobie. DEFINICJA SM
Można ją analizować z różnych perspektyw. Z perspektywy

(…)

… czy społeczności międzynarodowych. Gospodarcza: społeczna:
ŚRODOWISKA DZIAŁANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA
Środowisko wewnętrzne: nie wystarczyło w czasach początkowych więc koniecznością było przejście do polityki zewnętrznej. Obecnie jest ot tzw. Polityka wewnętrzna państwa = działanie instytucji państwa.
Środowisko zewnętrzne: działanie państwa na rzecz interesu narodowego i obywatela = polityka zagraniczna. Każde państwo na arenie mn realizuje swoje cele i interesy oraz takiemu oddziaływaniu podlega. Instrumentem tego działania jest pz, ściśle powiązana z polityką zewnętrzną. Są 2 podejścia do polityki zagranicznej państwa - podmiotowe: wyraz zbiorczych działań państwa w stosunku do jego otoczenia
- przedmiotowe: katalog sfer stosunków państwa ze światem zewnętrznym od bezpieczeństwa, wymiany gospodarczej…
… zewnętrznych funkcji państwa, ochronie interesu państwa i jego obywateli. Działa na podstawie pm a zwłaszcza prawa dyplomatycznego i konsularnego. Jest głównym instrumentem polityki zagranicznej państwa. Naturalne przedłużenie polityki wewnętrznej państwa. Jest kreowana nie tylko przez ministra spraw zagranicznych, ale też przez parlament, premiera, rząd jako całość. PRAKTYCZNE FUKCJE DYPLOMACJI:
Dyplomacja…
… w i które rozrastają się. Gdy porównamy struktury dyplomatyczne sprzed 50-20 lat, to zaszły wielkie zmiany ze względu na pojawienie się nowych funkcji dyplomacji a te z kolei powstały z powodu pojawienie się nowych wyzwań, jakie stawia polityka zagraniczna państwa.
Najpierw pojawiły się problemy:
narodowo-wyzwoleńcze, niepodległości - lata 50-60-70
sprawy zw z postępem technicznym, polityka jądrową
polityka…
… kredytu, przesunięcie rat kredytowych, nałożenie embarga, pakiety dyskryminacyjne, sankcje mn, środki militarne: w ramach tego na ile pozwala nam pm. Demonstracja siły, pomoc wojskowa, działanie prewencyjne, wojna, dostarczanie broni, także bezprawne, szantaż przy pomocy broni jądrowej. WYZNACZNIKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ środowisko geograficzne: ukształtowanie terenu, klimat, zasoby naturalne, potencjał…
… - to pojęcie związane bardziej z nauka amerykańską, gdzie dotyczy to relacji między stanami czyli wewnątrz kraju.
Samo pojęcie SM użyto po raz pierwszy w XVI a w wieku XVII spopularyzował je Jeremy Bentham. * Czym się różni pz od sm?? jest to pewna sfera funkcjonowania państwa w ramach relacji mn. SM → pojęcie statyczne. PZ → pojęcie dynamiczne. Nie można go postrzegać jako sumę polityk państw…
… społeczeństwo do swoich wizji, jakość służby dyplomatycznej bo jest wizytówką państwa położenie geopolityczne: nie jest to samo co położenie geograficzne. Geopolityka jest pojęciem nowym w sm. Powstało w XX wieku, w latach 50 w Szwecji. Mówi o tym, że pewne tendencje rozwojowe czy ekspansje terytorialne, militarne, są zdeterminowane geograficznie. Położenie geopolityczne Polski jest nieciekawe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz