Spory międzynarodowe-rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spory międzynarodowe-rodzaje - strona 1 Spory międzynarodowe-rodzaje - strona 2 Spory międzynarodowe-rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Spory międzynarodowe 2 rodzaje: (1) Zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu; (2) nie zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu - mogą być załatwiane drogą pokojową;
Konflikty dotyczące niezgodności faktycznych są trudniejsze do rozwiązania; wynikają często z rozbieżności ustrojowych etc.
Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów Konflikty zaczęły się kształtować na przełomie XIX i XX wieku
1899; 1907 - konwencje haskie; możliwość pokojowego rozwiązywania konfliktów:
dobre usługi i mediacje
komisja badań
arbitraż międzynarodowy
Art. 12-17 Paktu Ligi Narodów przewidywały w/w instytucje oraz przekazywanie sporów (oprócz arbitrażu) Stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości Międzynarodowej.
26 IX 1928 - Zgromadzenie LN uchwaliło Akt Ogólny o Arbitrażu 28 IV 1949 - Akt Generalny w sprawie pokojowego załatwiania sporów (w ramach ONZ); przewidywał on:
koncyliację
postępowanie sądowe
rozjemstwo.
Akt Generalny uzupełnia Kartę Narodów Zjednoczonych, a szczególnie artykuły 33-38.
regionalne sposoby rozwiązywania sporów:
OPA = 27 II 1967 - Protokół z Buenos Aires
Wspólnota Europejska = Strasburg; 29 IV 1957 - Konwencja w sprawie pokojowego załatwiania sporów
OJA = 21 VII 1964 - Protokół o mediacji, koncyljacji i arbitrażu Akt Końcowy KBWE = 1 VIII 1975 - przyjęcie europejskich zasad.
Po XX zjeździe KPZR ZSRR chciał podjąć na forum ONZ (globalnie) uchwałę o pokojowym współistnieniu (= „zgoda” na podział ustrojowy).
18 XII 1962 - Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie zasad przyjaznych stosunków i współpracy między państwami.
24 X 1970 - Deklaracja zasad prawa międzynarodowego, dotycząca zasad przyjaznych stosunków i współpracy między państwami.
Na tle zimnej wojny i wdrażania nowych stosunków międzynarodowych nastąpiło „odprężenie”, najpierw w sferze międzynarodowych stosunków politycznych, a później w innych kierunkach. mechanizm dyplomatyczno-polityczny: informacje, analizy, decyzje (wykonanie na zasadzie kompromisu);
Przesłanki współpracy:
I - rozwiązywanie sprzeczności, poczynając od sprzeczności politycznych;
II - konieczność świadomego ograniczania własnych interesów, własnych celów maksymalizacji tych celów oraz konfrontacja owych maksymalizacji;
III - konieczność dochodzenia do jakiegoś konsensusu.
Dynamika odprężenia jest wolniejsza i trudniejsza od negatywnych aspektów stosunków międzynarodowych. Procesy odprężenia wymagają świadomego, celowego oraz skoordynowanego działania = stabilizacja rozwoju międzynarodowych stosunków politycznych i innych sfer stosunków międzynarodowych.


(…)

…; chodzi o zaalarmowanie opinii publicznej;
- casus zimnej wojny => metoda odstraszania (broń biologiczna, chemiczna) - broń masowego rażenia [ofensywa <=> defensywa]
środki przemocy
używane różnego rodzaju siły nie wykluczając wojen;
Kiedy środki dyplomatyczne nie przynoszą pożądanych rezultatów istnieje przekonanie, że wole przeciwnika może jedynie ugiąć użycie siły.
stopniowanie:
gotowość wojska…
… jest zasada, że państwa nie działają wg jednego schematu - zachowują się przemiennie w zależności od postrzegania środowiska międzynarodowego a przede wszystkim istniejącej w środowisku koniunktury; zachowują subiektywny wizerunek własnego interesu => racja stanu (interes narodowy). Często racje stanu są przeciwstawne, dlatego dokonywanie ocen jest bardzo trudne.
Ideologie - postulaty: irracjonalne (szczególnie kiedy odwołują się do kwestii duchowych - wiara etc.) => demistyfikacja tych ideologii i ich interpretacji dotyczących racji stanu poszczególnych państw; negatywna weryfikacja
Środki oddziaływań:
środki dyplomatyczne
metody perswazji
Perswazja odbywa się na najwyższych szczeblach dyplomacji (również doradcy, pełnomocnicy); metody perswazji nie są nagłaśniane w mediach. Bardzo często pojawiają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz