Rachunkowość - strona 60

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

w wysokości…………………………. MSR 8 - ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW CEL...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

sprawozdań finansowych: Według lokalnych zasad rachunkowości (z naszego punktu widzenia Polskich) - PZR...

Kalkulacja kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1442

jednostkowego, Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Rachunek kosztów (wykłady) Rok akademicki 2012/2013 Semestr...

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Michał Wilczek
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 308
Wyświetleń: 889

okresach) r0 - stopa realna rinf - stopa inflacji Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Zarządzanie projektami...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

biegłych rewidentów (ekspertów w zakresie rachunkowości) całości sprawozdań finansowych, zapisów księgowych...

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2751

i kalkulacja. Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości, ponieważ sprawozdanie finansowe...