Rachunkowość - strona 11

Rachunkowość wykład

  • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

kosztów stanowi podstawową część składową rachunkowości jednostek gospodarczych. Chociaż w ewidencji...

Aktywa i pasywa - majątek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Bartłomiej Marona
  • Rachunkowość
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1680

(należności z tytułu dostawy powyżej 12 miesięcy), które zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wykazywane...

Konto księgowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2156

obrotów i sald sporządza się na koniec każdego miesiąca (art. 18 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). Pełna...