Rachunkowość zarządcza metody - strona 28

Rachunkowości - Etyka

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

jednostki, być zdolna do analitycznego wykorzystania zasad i metod, którymi posługuje się rachunkowość...

Controlling Strategiczny- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
 • Controlling
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6762

(DSS) - System rachunkowości zarządczej - System rachunkowości finansowej - Odcinkowe, dziedzinowe...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

organizacji, procesy zarządcze oraz relacje z interesariuszami budowa instytucjonalnych i prawnych ram...

Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

) określanie wag ryzyka dla każdej ekspozycji uzależnienie wag ryzyka od ratingu określanie metod pomiaru...

Pytania i zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Jadwiga Chrostowska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1827

Dokładne treści zadań z Rachunkowości zarządczej z rzędu II. Piszę, że dokładne bo udało...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

Aspekt historyczno-geograficzny - zbiór problemów poznawczych i praktycznych oraz zbiór metod...