Rachunkowość amortyzacja - strona 35

Finanse przedsiębiorstw (32 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3353

, innych wynagrodzeń pracowniczych, funduszy celowych, amortyzacji (może zasilać po rozliczeniu utarg), dochodów...

Wydatek - pojęcie wydatku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

produkcji (Np. wielokrotne zużywanie środków trwałych przez przedsiębiorstwo  amortyzacja). Wydatek - koszt...

Benchmarking, reengineering

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1687

, oprocentowanie kredytu, amortyzacja) na jednego zatrudnionego czas (procesu, obsługi klienta …) wielkość...

Bilans ustawowy - pasywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

dochodowego rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego - zgodnie z art.37 ust.5 ustawy o rachunkowości...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1974

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 1 Koszty - wyrażają w mierniku pieniężnym zużycie...

Rachunkowość - Inwestycje WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3353

o rachunkowości są określone w prawie dewizowym (Prawo Dewizowe, art. 2), według niego do środków pieniężnych...