Rachunek pomocniczy - strona 7

Pytania z bankowości 100 stron

 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751

W niniejszej notatce spotkać można takie pojęcia jak: zmiany w systemie bankowym, ustawa prawo bankowe i ustawa o NBP, bank centralny, bank komercyjny, bankowy fundusz gwarancyjny, instytucje pośrednictwa finansowego. Dalej opisana została konkurencja banków w postaci organów: towarzystwa ubezp...

Prawo cywilne - Zdarzenie

 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3115

To notatka zawierająca 17 stron i przybliżająca podstawowe zagadnienia prawa cywilnego. Notatki zostały dodane przez studenta Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej. W notatkach prawo cywilne bardzo dokładnie opisano podstawowe pojęci i instytucje prawa cywilnego. W notatce prawo cywilne można zapoznać...

Finanse publiczne - Zjawiska finansowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2338

Prawo finansów publicznych. 1. Pojęcie finansów publicznych. Finanse to stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. (definicja J. Harasimowicza) Pojęcie finansów publicznych – finanse to zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne ich dotyczące, w ...

Biznes plan - spółka akcyjna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2863

BIZNES PLANSPIS TREŚCI 1. Wstęp3 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa4 Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa4Historia przedsiębiorstwa4 2 Status prawny, na podstawie którego działa przedsiębiorstwo5 2 Przedmiot działalności6 2 Misja6 2 Zasoby kapitałowe7 2 Rynek zbytu i otoczenie przedsiębiorst...

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1372

budżetowych; 6) rachunki pomocnicze. Absolutorium dla rady ministrów. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

są z nich podatki, opłaty itp. rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania przez jego posiadacza rozliczeń...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

komercyjnego: Czynne: udzielanie kredytów Bierne: gromadzenie depozytów 2) Rachunki pomocnicze - które służą...

Finanse zagadnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

...1. Definicja finansów: a. finanse są to procesy i zjawiska pieniężne, b. finanse jest to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, c. finanse są to zasoby pieniądza służące prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej aktywności, d. finan...