Rachunek kosztów strategicznych - strona 41

Klasyfikacje kosztów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

przewidują dwa układy kosztów w rachunku wyników: według rodzaju i w układzie kalkulacyjnym(strukturze...

Marketing - pojęcia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

w ujęciu dynamicznym; systemowe podejście, zintegrowane, strategiczne. 9. MARKETING jest zintegrowaną...

Benchmarking - Konkurencja

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

opcje strategiczne koszt kapitału prognozowana stopa wzrostu marży, inwestycji prognozowany przepływ...

Rozwój

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4956

firmy, opracowanie planów strategicznych oraz analizę kosztów. Wysoko wykwalifikowana kadra menedżerska...

Egzamin z podstaw marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Iwanicka-Maciura
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1736

po: analizie rynku misji firmy usługowej strategiach celach strategicznych misji Orientację marketingową firma...

Wykład - efektywność inwestycji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

nad kosztami. Rachunek efektywności inwestycji polega na odpowiednim zestawieniu wpływów i wydatków- w całym...

Budżetowa metoda zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1890

kształtowaniu przychodów, kosztów, wpływów i wydatków i innych kategorii ekonomicznych. Jest bowiem systemem...