Wykład - efektywność inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - efektywność inwestycji - strona 1 Wykład - efektywność inwestycji - strona 2

Fragment notatki:

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI Inwestycje można zdefiniować jako nakłady z odroczonymi w czasie efektami.
Działalność inwestycyjna polega na angażowaniu przez podmiot zasobów pieniężnych w celu uzyskania przyszłych korzyści.
Rodzaje inwestycji: 1. Inwestycje rocz ne- realne np. zakup i montaż maszyn
2. Inwestycje finansowe- kapitałowe, np. udziały w spółkach, zakup obligacji, lokaty bankowe na długi czas
3. Inwestycje niematerialne- w zakresie badań i rozwoju, zakup wartości niematerialnych
Celem inwestycji rzeczowych jest stworzenie korzystnych warunków do trwania i rozwoju przedsiębiorstwa na rynku.
Przyczyny inwestycji rzeczowych: -majątek rzeczowy ulega zużyciu fizycznemu i starzeniu ekonomicznemu
-rozwój techniki
-działania podmiotów konkurencyjnych
-oczekiwania odbiorców
-wzrost udziału w rynku, co wymaga np. uruchomieniu nowych kanałów dystrybucyjnych
-zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
Rodzaje inwestycji rzeczowych: - inwestycje rzeczowe- wymiana dotychczas eksploatowanych środków trwałych na nowe. Przyczyną jest utrata przez nie wartości użytkowych.
-inwestycje modernizacyjne- celem jest unowocześnienie wyposażenia technicznego, wprowadzanie nowoczesnych technologii.
-INWESTYCJE rozwojowe - celem jest powiększenie potencjału gospodarczego poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych, rozwoju sieci handlowych.
-inwestycje strategiczne- motywowanie głównie ochroną lub umocnieniem pozycji rynkowej (np. kooperacja, frakcja z dotychczasowymi konkurentami)
Wpływy i wydatki związane z realizacją i eksploatacją inwestycji rozłożone są w czasie. W pierwszym okresie (realizacja) wydatki przewyższają wpływy.
W okresie eksploatacji inwestycji, w szczególności po pełnym opanowaniu zdolności produkcyjnych, występuje przewaga wpływów nad kosztami.
Rachunek efektywności inwestycji polega na odpowiednim zestawieniu wpływów i wydatków- w całym okresie realizacji oraz poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy istnieje szansa na to, by suma strumieni pieniężnych w całym okresie realizacji i eksploatacji była co najmniej nie ujemna.
Metody oceny efektywności inwestycji: 1. proste - prosty okres zwrotny
-prosta stopa zwrotu
-księgowa stopa zwrotu
2. dyskontowe -wartość zaktualizowana netto (NPV)
-wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz