Klasyfikacje kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje kosztów - strona 1 Klasyfikacje kosztów - strona 2 Klasyfikacje kosztów - strona 3

Fragment notatki:

Bielawski. Notatka składa się z 4 stron.
Klasyfikacje kosztów Według koncepcji przepływowego klasyfikowania kosztów strumienie kosztów klasyfikuje się według rodzaju a następnie grupuje według funkcji, miejsc powstawania i ośrodków (centrów) odpowiedzialności(uwzględniając wzajemne rozliczenia wewnętrznych świadczeń) aby je zgrupować w przekroju finalnych produktów lub usług. Są to klasyczne przekroje kosztów -przekrój kosztów według rodzaju, -przekrój kosztów według podmiotów -przekrój kosztów według przedmiotów( np. wyrobów gotowych) Rodzajowe składniki kosztów stanowią punkt wyjścia do grupowania i rozliczania kosztów w przekroju podmiotowym i przedmiotowym. Są przydatne w planowaniu i budżetowaniu. Są to koszty proste. W małych przedsiębiorstwach ujęcie kosztów według rodzaju może być wystarczające. Ze względu na cel ponoszenia kosztów klasyfikuje się koszty według funkcji realizowanych w jednostce: funkcję produkcji, funkcję zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, zarządzania i administracji. Podział według funkcji produkcji rozwija się na wydziały produkcji podstawowej i pomocniczej, a także na procesy. Dalej rozgraniczać koszty można według stanowisk. Klasyfikacja kosztów według funkcji i miejsc powstawania ma służyć zwiększeniu dokładności ich rozliczania na wyroby gotowe i produkcję w toku. Przy produkcji procesowej konieczne są informacje o narastaniu kosztów w poszczególnych procesach, natomiast przy produkcji na zlecenie musza być uwzględniane zarówno koszty według stanowisk jak i według zleceń.
Klasyfikacja kosztów według wyrobów , czyli w przekroju przedmiotowym(według nośników) polega na wyodrębnieniu kosztów bezpośrednio związanych z produktem oraz tych, które bezpośrednio z produktem nie są związane i są rozliczane pośrednio , po uprzednim ich zgrupowaniu. Do kosztów bezpośrednich należą: -materiały bezpośrednie -bezpośrednie koszty zakupu --płace bezpośrednie i narzuty na płace -narzędzia i przyrządy -obróbka obca -energia technologiczna -paliwo technologiczne
Na koszty pośrednie składają się koszty wspólne dla wydziałów pomocniczych i produkcyjnych oraz koszty wydziałów pomocniczych. Koszty pośrednie są następnie rozliczane między produkty. W przemysłach przetwórczych koszty pośrednie są grupowane w zbiory: -koszty wydziałowe, tj. koszty techniczne i ogólne utrzymania potencjału produkcyjnego i ogólnego -koszty sprzedaży -koszty marketingu -koszty ogólnego zarządu


(…)

… nie do zmian rozmiarów produkcji, np. koszty zużycia materiałów bezpośrednich. Są stałe na jednostkę produkcji. Współczynnik zmienności V=1. Koszty zmienne progresywne mają miejsce wówczas, kiedy jest przekraczany dostępny poziom zdolności produkcyjnych, np. większe zużycie smarów na skutek przyśpieszonych obrotów maszyn, dopłaty do godzin nadliczbowych, V>1.
Koszty zmienne degresywne rosną wolniej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz