Rachunek kosztów standardowych - strona 35

Definicja kosztów

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

je do zużycia, koszt może wyprzedzać wydatek - np. rachunek uproszczony za zakupione materiały oddane do zużycia...

Rachunek kosztów działań - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Dariusz Fuksa
  • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Rachunek kosztów działań jako narzędzie eliminujące wady systemów tradycyjnych – istota, warunki...

Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Ewa Łuczak
  • Analiza finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3696

bowiem przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat (zysk lub strata). W pieniądzu...

Mikroekonomia - notatki na egzamin

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • prof. dr hab. Jan Siekierski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3843

w przedsiębiorstwie i mają wpływ na wyniki rachunku ekonomicznego, ceny kształtują koszty utrzymania rodzin...