Równowaga termodynamiczna - strona 5

Temperatura

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi...

Równowagi fazowe - wejściówka

  • Politechnika Gdańska
  • dr Jan Janiak
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

(roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych, która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą...

Współczynnik podziału Nernsta - zbiorcze

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 798

ustalenia się równowagi termodynamicznej. Zgodnie z zasadą termodynamiki dla układów wielofazowych w stanie...