Równowaga rynkowa - strona 8

Popyt-podaż - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jarosław Chodak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

technologii produkcji  zmiana cen czynników produkcji  polityka państwa (podatki i subsydia) Cena równowagi...

Podstawowe systemy kursowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

waluty osiąga poziom równowagi rynkowej bez interwencji Banku Centralnego. W tym systemie kursowym brak...

Wykład z makroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

rozbieżności, a wywierają ogromny wpływ na decyzje w polityce gospodarczej): 1. Równowaga rynkowa...

Popyt podaż i rynek - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

, równowaga rynkowa * INNE CZYNNIKI (kształtowane poza rynkiem) - reakcja na zmianę innych czynników...

Popyt, podaż, rynek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

, równowaga rynkowa * INNE CZYNNIKI (kształtowane poza rynkiem) - reakcja na zmianę innych czynników...

Gospodarka socjalistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

sytuacja; gdy podmioty nie mają wpływu na ceny = anarchizm cenowy; wprowadzenie zjawiska równowagi rynkowej...

Ceny maksymalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

. Popyt byłby wówczas mniejszy i dzięki wysokiej cenie równowagi rynkowej można byłoby go zrównoważyć...

Konkurencja doskonala - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

równowagi rynkowej zależy wyłącznie od kształtowania się popytu. Cena rynkowa na produkty przedsiębiorstwa...