Podstawy mikro i makro ekonomii - test - popyt proporcjonalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - popyt proporcjonalny - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 25 1. Ekonomia pozytywna to przede wszystkim: A/ opisywanie zjawisk gospodarczych bez wyrażania sądów wartościujących B/ wyrażanie sądów wartościujących np. dotyczących wielkości ekonomicznych C/ uogólniona historia gospodarcza 2. Elastyczność popytu, popyt proporcjonalny: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ przy danej cenie popyt może przybierać dowolne rozmiary C/ % zmiana popytu jest taka sama jak % zmiana ceny 3. Użyteczność pieniądza ujawnia się: A/ w akcie konsumpcji B/ gdy uwalnia zasoby i staje się rezerwatem siły nabywczej C/ w momencie jego wydatkowania 4. Krzywa transformacji ilustruje: A/ kombinacje dóbr, które mogą być wytwarzane, gdy zasoby są w pełni wykorzystane B/ kombinacje dóbr, które mogą być wytwarzane, gdy zasoby nie są w pełni wykorzystane C/ kształtowanie się kosztu alternatywnego 5. Stopa amortyzacji, to: A/ odwrotność czasu życia środka pracy B/ stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku bazowym C/ kształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych 6. Cena równowagi rynkowej: A/ w ujęciu ex antę występuje zawsze B/ wyznaczana jest przez przecięcie się krzywych dochodu i popytu C/ co do tendencji-rezultat działania mechanizmu rynkowego 7. Zasoby i strumienie /pojęcie i przykłady/. 8. Co to jest rynek? Klucz:lA, 2C, 3C, 4A, 5A, 6B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz