popyt-podaż - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
popyt-podaż - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rynek - system współzależnych transakcji kupna i sprzedaży dobra.
Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą
mechanizmu rynkowego.
Popyt na dobro to przypadająca na jednostkę czasu wielkość
zapotrzebowania odpowiadająca różnym cenom tego dobra.
Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego produktu (przy
pozostałych warunkach bez zmian) zmniejsza się popyt na ten produkt,
natomiast spadek cen powoduje reakcję odwrotną.
Ruch wzdłuż krzywej popytu pokazuje dostosowanie się konsumenta
do zmiany ceny rynkowej dobra.
Przesunięcie całej krzywej popytu:
 zmiana cen dóbr komplementarnych (wzajemnie się
uzupełniających, powiązanych)
 zmiany cen substytutów (podobne dobra, konkurujące na rynku)
 zmiana dochodów konsumentów
 zmiana gustów
 wypadki losowe
 zmiany prawne
Podaż dobra to ilość dobra w jednostce czasu oferowana na rynku przy
różnych wysokościach ceny
Prawo podaży - wzrost ceny na dany produkt powoduje wzrost podaży
danego produktu (przy pozostałych warunkach bez zmian)
Przesunięcie całej krzywej podaży:
 zmiana technologii produkcji
 zmiana cen czynników produkcji
 polityka państwa (podatki i subsydia)
Cena równowagi rynkowej to cena, przy której zapotrzebowanie
zrównuje się z ilością oferowaną na rynku
Cena minimalna jest to cena wyznaczona przez państwo powyżej ceny
równowagi i dotyczy ona niektórych produktów, przede wszystkim
produktów rolnych. Zadaniem ceny minimalnej jest zapewnienie
warunków egzystencji producentów i stabilności produkcji.
Cena maksymalna jest to cena ustanowiona przez państwo poniżej ceny
równowagi i dotyczy niektórych dóbr i usług, które mają duże znaczenie
dla społeczeństwa (zwłaszcza jego biedniejszych warstw)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz