Popyt, podaż i rynek - czynnik cenowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek - czynnik cenowy - strona 1 Popyt, podaż i rynek - czynnik cenowy - strona 2 Popyt, podaż i rynek - czynnik cenowy - strona 3

Fragment notatki:

POPYT, PODAŻ I RYNEK
Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra
wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży
RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów
= zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu kupujący - sprzedający
w procesie wymiany dóbr i usług
kontakt: - bezpośredni
- pośredni
Funkcja ekonomiczna rynku:
ustalenie cen, sprawiających, że ilość dóbr, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie, zostaje
zrównana z ilością zaoferowaną do sprzedaży
Rynek w równowadze, gdy cena zrównuje popyt z podażą
Ceny kierują decyzjami co, jak i dla kogo kupować
Typowy model rynku:
POPYT - postępowanie nabywców
== ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość zapotrzebowania (w odniesieniu do konkretnej ceny)
PODAŻ - postępowanie sprzedawców
== ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość oferowana (w odniesieniu do konkretnej ceny)
ilość tzn.: nieokreślona ilość, lecz zbiór różnych ilości (ograniczony przez opłacalnoś ć)
np. wyższy poziom ceny redukuje rozmiary zapotrzebowania, pomimo istnienia popytu
*CZYNNIK CENOWY - reakcja na zmianę ceny = przesunięcie wzdłuż krzywej w górę lub
w dół
im niższa jest cena X, tym większe zapotrzebowanie (przejaw popy tu)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. kampanie dentystów; spadek dochodów
gospodarstwa domowego
im wyższa jest cena X, tym większa ilość oferowana (przejaw podaży)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. usprawnienia techniczne w pakowaniu; spadek cen
surowca
CENA RÓWNOWAGI = rozmiar zapotrzebowania = ilość oferowana
= cena równoważąca rynek produktu. Brak nadwyżki popytu
i nadwyżki podaży
ILOŚĆ RÓWNOWAŻĄCA RYNEK = ilość, którą nabywcy chcą kupić, a
sprzedający sprzedać
NADWYŻKA POPYTU = przy danej cenie rozmiar zapotrzebowania przewyższa
oferowaną ilość
NADWYŻKA PODAŻY = przy danej cenie ilość oferowana przewyższa rozmiary


(…)

… „czarnego rynku
+ często:
REGLAMENTACJA = system ograniczeń ilościowych dla sprawiedliwego
rozdziału ograniczonej liczby towarów niezależnie od wysokości dochodów
ustalenie maksymalnego poziomu czynszu ( właściciele zamieszkują lub sprzedają > zmniejszenie
podaży - deficyt mieszkań - nadwyżka popytu; zaostrzenie problemu przy inflacji)
- możliwość podnoszenia cen maksymalnych wraz z inflacją, ale…
-wysokie koszty rozbudowanego systemu kontroli (kontrola reglamentacji)
CENA MAKSYMALNA = określany przez państwo pułap cenowy , powyżej
którego nie mogą być zawierane transakcje
- określenie cen minimalnych (ochrona producentów lub dostawców)
płaca minimalna ( podniesienie stawki płacy dla zatrudnionych > obniżenie popytu na pracę i wielkość
zatrudnienia - nadwyżka podaży
CENA MINIMALNA = określany przez państwo pułap cenowy, poniżej którego nie
mogą być zawierane transakcje
-uzupełnianie prywatnego popytu lub podaży przez państwo kupujące lub sprzedające pewne ilości
dóbr
Ustanowienie ceny maksymalnej jest skuteczne, gdy jest ona niższa od ceny równowagi
rynkowej (zmniejsza wielkość podaży i prowadzi do nadwyżki popytu), chyba, że państwo zasili
podaż dostarczając dodatkowe ilości żądanego dobra
Ustanowienie ceny minimalnej jest skuteczne, gdy jest ona wyższa od ce ny równowagi
rynkowej (zmniejsza wielkość popytu i prowadzi do nadwyżki podaży), chyba, że państwo zasili
popyt sektora publicznego swoim popytem
(państwo kupuje nadwyżkę podaży - zadowala konsumentów i dostawców; „góra masła UE”)
W olny rynek rozwiązuje podstawowy dylemat ekonomiczny: co, jak i dla kogo produkować :
~ustalając ceny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz