Równość szans - strona 10

Etyka oraz Etyka biznesu podstawy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Magdalena Ziarko
 • Etyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2604

jako równość szans Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest to filozoficzna i polityczna doktryna autorstwa Johna...

Skrypt - Ekonomia Integracji Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 2282

, starych, niepełnosprawnych, równość szans mężczyzn i kobiet, równość w dostępie do rynku pracy i warunków...

Pojęcia wyborcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

- takie same zasady finansowania kampanii wyborczej - równość szans w ubieganiu się o mandat. Wyjątek...

Nowy model społeczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

ta ma na celu wprowadzenie zasad równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie...

Formy państw i ich klasyfikacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

oraz kulturalną różnorodność kraju. 3. Troszczy się o jak największą równość szans obywatelek i obywateli. 4...

Kultura polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

społeczne , równość szans stawały się atrakcyjne dla niektórych Opór i niezgoda - 56 Poznań Chleba i Pracy...

Koncepcja klas Karola Marksa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

społecznej i równości szans. Konflikt klasowy na który Marks kładł tak wyraźny nacisk został usunięty w cień...

Zarządzane strategiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 868

do tej sytuacji. Ustawy chroniące zatrudnienie, równość szans, prywatność pracownika itd. zmuszają...