Etyka oraz Etyka biznesu podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka oraz Etyka biznesu podstawy - strona 1

Fragment notatki:

Dwie i pół strony tekstu poświęcone jest tematyce etyki i etyki w biznesie. Na początku materiału można znaleźć definicje etyki i etyki biznesu. Następnie autor przedstawia intelektualizm etyczny Sokratesa, następnie omawia relatywizm i absolutyzm etyczny. Kolejnym z punktów jest zagadnienie Arystotelowskiego złotego środka, hedonizmu umiarkowanego i skrajnego, etyki deontologicznej oraz imperatywu kategorycznego Kanta. Kolejnymi wyjaśnionymi pojęciami są utylitaryzm oraz rachunek użyteczności/przyjemności. Notatka zawiera również informacje o teorii sprawiedliwości społecznej Rawlsa, piramidzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz definicje osoby wg personalistów. Kolejnym zagadnieniem jest korupcja, jej definicje oraz społeczne i gospodarcze konsekwencje. W ostatniej części znaleźć można informacje o teorii doskonałości negocjacyjnej R. Fishera oraz definicje i uzasadnienie istnienia kodeksu etycznego. Całość zakończona jest mini słownikiem zawierającym pojęcia takie jak: aksjologia, wartości moralne, moralność oraz poszerzone informacje na temat poglądów Sokratesa.

1.Definicja pojęć: etyka, etyka biznesu1)Etyka - jedna z dziedzin filozofii, pochodzi od greckiego „ethos” - obyczaj, zwyczaj. Jest to nauka o tym co dobre i złe. Etyka analizuje działalność człowieka z punktu widzenia moralności. Zajmuje się zakresem norm moralnych, ocen i wartości.2)Etyka biznesu (gospodarcza) - to dziedzina zajmująca się etycznym wymiarem działalności gospodarczej. Bada etos ludzi biznesu, czyli ogółu norm i wartości cechujących środowisko zawodowo zaangażowane w (uprawianie) działalność gospodarczą. 2.Intelektualizm etyczny SokratesaSokrates (470-399 p.n.e.), pochodził z rodziny mieszczańskiej, zajmował się filozofią i matematyką, polityk moralista, ośrodkiem jego zainteresowań był człowiek i zagadnienia moralne. Nie pozostawił po sobie żadnych pism, dlatego też źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona, któremu też często przypisuje się pewnie teorie swego mistrza oraz pisma Ksenofonta. Sokrates utożsamił cnotę z wiedzą, takie stanowisko nosi nazwę intelektualizmu etycznego. Sokrates był przekonany, że człowiek z natury nie jest zły i jeśli będzie wiedział czym jest dobro, to będzie to dobro czynił. Tak więc wg. niego nie ma wiedzy bez dobra i dobra bez wiedzy. Sokrates nie przekazywał gotowej wiedzy uczniom, ale wraz z uczniami tej wiedzy poszukiwał.Intelektualizm etyczny - utożsamianie cnoty z wiedzą. Cnota, doskonałość etyczna = wiedza. Arete=episteme. Relatywizm/absolutyzm/subiektywizm i obiektywizm etyczny1) Relatywizm etyczny - wartości nie istnieją obiektywnie, mają charakter względny, są zależne od czasu i okoliczności. To co jest dobre dla jednych niekoniecznie musi być dobre dla drugich. Nie ma stałych norm i wartości, nie ma stałych zasad oceny danego czynu, wszystko zależy od danej sytuacji.2) Z relatywizmem etycznym wiąże się subiektywizm etyczny - wartości są subiektywne, zależą od uznania człowieka.3) Absolutyzm etyczny - wartości (w szczególności dobro i zło) są niezmienne, wieczne i niezależne od człowieka.4) Z kolei z absolutyzmem etycznym wiąże się obiektywizm etyczny - wartości istnieją w sposób obiektywny, tzn. niezależnie od naszych przekonań i zachowań. Teoria duszy - Platon Państwo Platona wg teorii duszy:Dusza człowieka składa się z 3 części: rozumniej, impulsywnej, pożądliwej. Każdej z nich odpowiada jakaś cnota (arte). Rozumna - mądrość, impulsywna - męstwo, pożądliwa - umia

(…)

…, że celem ludzkiego życia jest  przyjemność. Przez przyjemność rozumie tylko doznania cielesne, zmysłowe.2)Hedonizm umiarkowany = epikureizm - zauważa różnicę między przyjemnościami ( wynikającymi z unikania cierpienia czy też przyjemnościami wynikającymi z zaspokojenia pragnień czy też między przyjemnościami duchowymi i zmysłowymi)8.Etyka deontologiczna/etyka konsekwencjalistycznaEtyka deontologiczna…
egalitaryzm.~Platon, ur. 427 p.n.e. prawdopodobnie w Atenach (według niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e. w Atenach) (inne źródła podają, że żył 428-348 p.n.e.) - grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. Zaciekle zwalczany przez jednych, broniony przez innych, system Platona w ten czy inny sposób obecny jest stale w europejskiej tradycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz