Rów oceaniczny

note /search

Strefa subdukcji

  • Politechnika Gdańska
  • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2058

oceaniczna wciągana jest pod krę kontynentalną. Strefę kolizji wyznacza głębokomorski rów oceaniczny...

Modyfikacja enzymów - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Modyfikacje enzymów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

zanieczyszczone, gorące źródła, rowy oceaniczne, lodowce, kraje egzotyczne – Meksyk, Indie, Kolumbia, Brazylia...

Teoria tektoniki płyt - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1379

. Ich konfiguracja nawiązuje do przebiegu epicentrów trzęsień ziemi oraz występowania wulkanów, rowów oceanicznych...

Hipotezy mobilistyczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

kontynentalnej ustalono, że musi się to odbywać w rowach oceanicznych, tam gdzie są strefy subdukcji badano...