Prawidłowości rozmieszczenia płyt i tarcz kontynentalnych na świecie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawidłowości rozmieszczenia płyt i tarcz kontynentalnych na świecie - strona 1 Prawidłowości rozmieszczenia płyt i tarcz kontynentalnych na świecie - strona 2 Prawidłowości rozmieszczenia płyt i tarcz kontynentalnych na świecie - strona 3

Fragment notatki:

Właściwości systemu: 1)energia -jest podstawową właściwością geoekosystemu powierzchni ziemi. Decyduje ona o wszystkich przemianach energetycznych i materialnych dokonujących się na powierzchni ziemi. 2)materia -zróżnicowanie materii decyduje o fizjonomii powierzchni ziemi; o krajobrazach. Podstawowe badanie to inwentaryzacja typów materii na wybranym obszarze(mapa geologiczna, glebowa) 3)informacje -efekt współoddziaływania energii i materii, kodowana jest w pamięci systemu. Ma charakter krótki i długotrwały. Opis powstania informacji w języku informacji.(np. energia wiatru, materia-piaski i żwiry, informacja-wydma) 4)Łańcuch przemian energetycznych i materialnych: -ciągły w czasie proces zróżnicowany przestrzennie przemian energetycznych i materialnych, które doprowadzają do przemian, do przekształceń powierzchni ziemi. Określany jest łańcuchem przemian krajobrazowych. 5)aktualny stan systemu(geoekosystemu) powierzchni ziemi -oznacza aktualny stan energii i materii systemu(np. warunki pogodowe) 6)równowaga dynamiczna -jest to najwyższy stan równowagi jaki może osiągnąć geoekosystem w czasie swojego rozwoju(np. tarcze kontynentalne) 7)historia systemu -czas od chwili momentu jego powstania do momentu jego obserwacji z uwzględnieniem prognozy. Wartości progowe funkcjonowania systemu(geoekosystemu): 1)obszar stanów dozwolonych -przekroczenie obszaru stanów dozwolonych oznacza katastrofę(np. przekroczenie pojemności turystycznej w górach, przekroczenie pojemności koryta rzeki) 2)obszar stabilności- stałość określonego ciągu stanów przez które przechodzi geoekosystem w czasie swojego rozwoju(np. niżówki iwyżówki w rzece). Geoekosystem można wyprowadzić z stanu stabilności przez bodźce naturalne(deszcz) i antropogeniczne(nawadnianie) 3)czas relaksacji - jest to czas, w którym geoekosystem po zadziałaniu bodźca wraca do stanu poprzedniego. Charakter i długość czasu relaksacji zależy od położenia geograficznego i cech fizycznych. Bodźce mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. 4)odporność systemu Krzywa hipsograficzna świata, piętra wysokościowe, kontynenty i oceany-granice i prawidłowości: Krzywa hipsograficzna powierzchni ziemi w skali globalnej oznacza udział procentowy poszczególnych pięter hipsometrycznych w odniesieniu do powierzchni całkowitej kuli ziemskiej. Jest wstępnym etapem podziału powierzchni ziemi w skali globalnej. Powyżej 1000m to obszary górskie Od -200m do 1000m to równiny kontynentalne (30%) Od - 200m do -3000m to stok kontynentalny Od -3000 do -6000m to równiny podmorskie (56%) Poniżej -6000m to rowy oceaniczne Kontynenty i oceany-granice i prawidłowości:


(…)

… obszary płaskie, z deniwelacjami kilkuset metrów, wzniesienia grzbietowe, wzniesienia progów struturalno-denudacyjnych-ostańców. Typ krajobrazu tarczy zależy od jej położenia geograficznego i strefy klimatycznej. Tarcze są budowy krystalicznej. Płyty kontynentalne-są obniżoną częścią platformy kontynentalnej w zasięgu których fundament platformy pokryty jest utworami palezo; mezo; kenozoicznymi. Obszar…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz