Obszar stanów dozwolonych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszar stanów dozwolonych - strona 1 Obszar stanów dozwolonych - strona 2 Obszar stanów dozwolonych - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10 5.01.2006 Złoty cytat: „bardzo będę mówił dość szybko”
Wartościami progowymi dla geosystemu jest obszar stanów dozwolonych, obszar stabilności, odporność geosystemu, czas relaksacji.
Obszar stanów dozwolonych - obszar, w którym dokonują się wszystkie zmiany geoekosystemu w trakcie jego ewolucji; przekroczenie obszaru stanów dozwolonych oznacza katastrofę o zasięgu regionalnym, globalnym; znajomość obszaru stanów dozwolonych ma duże znaczenie teoretyczne jak i praktyczne
określony np. dla zagadnień wezbrań, suszy, przymrozków
rozpoznanie jest bardzo istotne dla określenia częstotliwości występowania procesów o charakterze ekstremalnym
np. przekroczenie stanów wezbraniowych w rzece
nie każda powódź ma charakter ekstremalny
procesy o charakterze katastrofalnym - doprowadzają do częściowego lub całkowitego zniszczenia struktury wewnętrznej ekosystemu
procesy ekstremalne - procesy o najwyższym stopniu natężenia częstotliwości występowania danego zjawiska (sztormów, wezbrań itp.)
nie każdy proces o charakterze ekstremalnym wywołuje skutki o charakterze katastrofalnym
rozpoznanie skutków procesów w skali globalnej i regionalnej
wybuchy wulkanów - przekroczenie stanów dozwolonych możliwe pytanie: znaczenie rozpoznania stanów dozwolonych, podać przykłady Obszar stabilności - obszar, który mieści się w zasięgu obszarów dozwolonych
stan pełnokorytowy (obszar stanów dozwolonych), wówczas stan średni i niski to stan stabilności
sztorm (przekroczenie stanów dozwolonych), wówczas lekkie falowanie to obszar stabilności geosystemu
stabilność oznacza stałość określonego ciągu stanów, przez które przechodzi geoekosystem w trakcie jego rozwoju
dłuższy okres występowanie stanu stabilności:
długo utrzymujące się niskie stany wody w rzece
długo utrzymująca się pogoda wyżowa i niewielki falowanie wzdłuż wybrzeża
powtarzające się niewielkie opady
powtarzające się susze hydrologiczne
stabilność może być stanem korzystnym lub niekorzystnym dla geoekosystemu (zależne to od uwarunkowań lokalnych)
długo utrzymujące się stany niskie wody (z punktu widzenia turystyki i rekreacji - korzystne pogoda wyżowa itp.; z punktu widzenia gospodarczego - niekorzystne susza hydrologiczna, obniżenie poziomu wód gruntowych)
geoekosystem można wyprowadzić ze stanu stabilności poprzez bodźce naturalne lub antropogeniczne
np. dla niskich stanów wody bodziec naturalny - gwałtowny opad; bodziec antropogeniczny - regulacja przepływu, budowa zbiorników wodnych


(…)

… geoekosystemu pow. Z. w skali globalnej obok czynnika strefowego (czynnik radiacji) występują następujące czynniki astrefowe:
rozmieszczenie lądów i mórz
ukształtowanie powierzchni
tektonika i wulkanizm (nacinanie struktury strefowej)
prądy morskie (w dużym stopniu nawiązują do struktury strefowej)
W ewolucji powierzchni Z. następuje stały proces współoddziaływania między procesami strefowymi i astrefowymi. Efektem tego jest różnicowanie pow. Z. na odmienne typy krajobrazu w poszczególnych szerokościach geograficznych. (wielkie strefy krajobrazowe efektem cyrkulacji atmosferycznej)
Współoddziaływanie jest procesem ciągłym od początku ewolucji pow. Z. do dziś.
Elementy harmonijne - to te, które odpowiadają naturze badanej strefy klimatycznej (krajobrazowej)
Elementy dysharmonijne - elementy obce dla danej strefy krajobrazowej (cała rzeźba poglacjalna, ostańce trzeciorzędowe na Jurze Częstochowskiej)
Krzywa hipsograficzna Ziemi
jej konstrukcja stanowi wstępny etap rozpoznania stosunków hipsometrycznych w różnej skali przestrzennej
w oparciu o krzywą hipsograficzną przedstawiamy propozycje pięter wysokościowych na danym obszarze (propozycja krajobrazów morfologicznych)
krzywa hipsograficzna kuli ziemskiej oznacza udział procentowy poszczególnych pięter hipsometrycznych w odniesieniu do całej kuli ziemskiej (do jej powierzchni)
obejmuje 5 pięter hipsometrycznych
obszary górskie (pow. 1000m n.p.m.)
rozległe równiny kontynentalne (-1000 - 200m n.p.m.) - 30%
stok cokołu kontynentalnego (-200 - -3000m)
równina oceaniczna / dna basenów oceanicznych (-3000 - -6000)
rowy oceaniczne (pon. -6000)
równiny podmorskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz