Różnice kursowe - strona 19

Rachunkowość (16 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

, różnice kursowe naliczone od pożyczek, kredytów na czas trwania np. inwestycji. Koszt wytworzenia obejmuje...

Rachunkowość (18 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

za zwłokę dodatnie różnice kursowe Do kosztów finansowych zaliczamy: Odpisy aktualizujące wartość składników...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Rachunek kosztów i jego funkcje

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5691

się opusty, rabaty handlowe i inne. Do ceny można zaliczyć różnice kursowe wynikające bezpośrednio z faktu...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 6545

dodatnie różnice kursowe od należności z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały surowce, energię...

Podstawy rachunkowści

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, • a kosztami finansowymi, w szczególnosci z tytułu...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1463

i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych, różnice kursowe, naliczane odsetki w okresie użytkowania...