Punkt węzłowy - strona 12

ATMOSFERA - Skład chemiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

(punktów węzłowych) solarno-lunarne siły pływowe podlegają zmianom w cyklu o okresie 18,6 lat. Siły pływowe...

Socjologia - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1393

których można wyróżnić punkt węzłowe: narastanie konfliktu konfrontacja stron konfliktu rozwiązanie konfliktu (wygaszenie...

Pielgrzymki w islamie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

się punktem węzłowym karawan lądowych między Iranem, Indiami, Egiptem i Arabią. W mieście tym pielgrzymi...

Opracowanie do egzaminu z Wentylacji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 693

po rozciągłości lub pod kątem 60' dla wyrobisk wydrążonych po wzniosie lub upadzie. Punkty węzłowe numeruje...

Przewietrzanie kopalń - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2254

przestrzennego. Rys. 6.13. Schematy sieci wentylacyjnej kopalni a - przestrzenny, b - kanoniczny Punkty węzłowe...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

. Ciągi poligonowe mogą być zakładane jako sieci z punktami węzłowymi. § 25. 1. Pomiar metodą niwelacji...

Transport-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Teoria sportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2751

, w którym ładunek lub ... maga zmieniać środek transportu - pośrednie punkty tranzytowe) Punkt węzłowy - to punkt...

Logistyka prof.Banach

 • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2163

, w którym ładunek lub ... maga zmieniać środek transportu - pośrednie punkty tranzytowe) Punkt węzłowy - to punkt...