Atmosfera - Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosfera -  Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej  - strona 1 Atmosfera -  Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej  - strona 2 Atmosfera -  Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej  - strona 3

Fragment notatki:

Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca kulę ziemską. Skład chemiczny atmosfery azot 78,08 % tlen 20,95 % argon 00,93 % dwutlenek węgla neon hel krypton 00,04 % wodór ksenon ozon Stałe składniki atmosfery: azotu, tlenu, argonu, w ilościach śladowych dwutlenek węgla, neon, hel, metan, krypton i wodoru.
Składniki zmienne : para wodna (chroni powierzchnię Ziemi przed silnym wypromieniowaniem ciepła),
siarkowodór, dwutlenek węgla (jego zwiększona ilość przyczynia się do wzrostu temperatury na Ziemi);
dwutlenek siarki, amoniak, dwutlenek azotu, freon; ozon (zatrzymuje szkodliwe promieniowanie nadfioletowe). Ważnymi składnikami atmosfery oprócz gazów stałych i zmiennych są zanieczyszczeni a pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego: pył kosmiczny, gazy i pyły wulkaniczne, mikroorganizmy, pyłki roślinne, sole morskie, gazy i pyły związane z działalnością człowieka. Od ilości zanieczyszczeń zależy przejrzystość atmosfery i jednocześnie bilans cieplny Ziemi. Budowa atmosfery Poszczególne warstwy atmosfery: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera i egzosfera oddzielone są od siebie wąskimi warstwami przejściowymi, takimi jak: tropopauza, stratopauza i mezopauza. Pamiętać należy, że atmosfera jest bardzo dynamiczną strefą, w której gazy swobodnie się przemieszczają. Przyczynia się do trudności w jednoznacznym określeniu granic oraz wartości temperatur i ciśnienia stanowiących przecież podstawę do wyznaczenia granic pomiędzy strefami.
warstwa atmosfery opis warstw Troposfera
rozciąga się do 16 km nad równikiem i 8 km nad biegunami
skupia około 80% masy powietrza, niemal całą parę wodną oraz zanieczyszczenia
zachodzą tu wszystkie procesy formujące pogodę i klimat: wieją tu wiatry, występuje konwekcja (wznoszące i wstępujące prądy powietrza), formują się chmury dające opady, temperatura spada średnio o 0,6 0 C na każde 100 m wysokości osiągając około -55 0 C w tropopauzie
wraz z wysokością spada też ciśnienie (średnio 11,5 hPa na 100 m)
Stratosfera
rozciąga się do około 50 km nad powierzchnią Ziemi w dolnej warstwie występują prądy strumieniowe ułatwiające lub utrudniające loty samolotów
niewielka ilość wody
skupia około 20% masy powietrza (wraz z troposferą daje to 99% masy)
na wysokości 20-35 km występuje koncentracja ozonu (szczególnie wyraźna pomiędzy 23 a 25 km) tworząca warstwę ozonową (ozonosferę), która stanowi parasol ochronny dla życia na Ziemi pochłaniając szkodliwe promieniowanie nadfioletowe; jej niedobór daje dziurę ozonową.


(…)

… nazywane pasatami. Pasaty skręcają w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej. Z powodu istnienia zbieżności pasatów przemieszczających się znad Zwrotnika Raka i Koziorożca strefę okołorównikową nazywa się strefą konwergencji tropikalnej (międzyzwrotnikową strefą zbieżności).
Cyrkulacja powietrza w komórce Ferrela (w strefie umiarkowanej)
W komórce Ferrela od wyżów zwrotnikowych…
… i chmury
Podstawowe pojęcia: aktualne ciśnienie pary wodnej, maksymalne ciśnienie pary wodnej, wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, chmury, punkt rosy (temperatura punktu rosy), jądra kondensacji, kondensacja Wskaźniki określające wilgotność powietrza:
aktualne ciśnienie pary wodnej - ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w powietrzu, wyrażone w hPa;
maksymalne ciśnienie pary wodnej - maksymalna…
… wynosi 4 oznacza to, że 4/8 nieba jest pokryte chmurami.
Jakie warunki decydują o formowaniu się chmur?
duża ilość pary wodnej, osiągnięcie przez parę wodną temperatury punktu rosy (punktu rosy) - temperatury w której powietrze osiąga stan nasycenia parą wodną zapoczątkowujący kondensację pary wodnej,
kondensacja - proces przemiany pary wodnej w kropelki wody lub kryształki lodu, istnienie w atmosferze…
… deszczów zenitalnych. Warto też zwrócić uwagę na podwyższone sumy opadów wzdłuż wybrzeży morskich (zwłaszcza w sąsiedztwie ciepłych prądów morskich) - to efekt napływających tam wilgotnych mas powietrza.
Natomiast opady najmniejsze występują generalnie wzdłuż Zwrotników. Na skutek cyrkulacji pasatowej powietrze jest stamtąd wywiewane, a na jego miejsce z wyższych warstw atmosfery opadają suche masy…
… oraz czas naświetlania wpływający na różną ilość ciepła otrzymywanego od Słońca na różnych szerokościach geograficznych oraz w różnych porach dnia,
odległość od morza, roczne amplitudy temperatur rosną wraz z oddalaniem się od morza (klimat przechodzi z morskiego w kontynentalny, przez co im dalej od morza tym zima jest mroźniejsza a lato cieplejsze)
wpływ prądów morskich, ciepłe prądy przyczyniają…
… temperatury, które powinny być największe w wysokich szerokościach geograficznych i następować równolegle ze zmianami CO2. Wielkość obserwowanego ocieplenia Ziemi (o ok. 0,6°C w ciągu stulecia) także zresztą bywa kwestionowana z powodu możliwej niejednorodności danych pomiarowych.
nadzieja na powstrzymanie efektu cieplarnianego poprzez kilkuprocentowe ograniczenie emisji CO2 do atmosfery jest wątpliwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz