Hydrologia i oceanografia,Opad-faza kontynentalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i oceanografia,Opad-faza kontynentalna - strona 1

Fragment notatki:

Faza kontynentalna cyklu - opad Głównym źródłem zasilającym w wodę kontynenty są opady i osady atmosferyczne Woda opadowa, która spada na kontynenty częściowo: -»   paruje   (tyle,   na   ile   pozwoli   panująca   temperatura   powietrza   i   gruntu   przy   danej  wilgotności powietrza i prędkości wiatru); - wsiąka (tyle, ile zdoła wciągnąć w skały podłoża siła grawitacji, “ pokonując opory stawiane  przez grunt) i po pewnym czasie  dochodzi do wód podziemnych, a za ich pośrednictwem  dostaje się do źródeł, rzek, jezior w postaci dopływu podziemnego; -   spływa   (po   powierzchni   trafiając   po   pokonaniu   szorstkości   gruntu   do   rzek,   którymi  odpływa do mórz). Opady i osady atmosferyczne  są produktami kondensacji i resublimacji pary wodnej  zawartej w powietrzu. Przejście pary wodnej w stan ciekły nazywamy kondensacją pary wodnej; Przejście pary wodnej w stan stały nazywamy resublimacją. Maksymalna   ilość   pary   wodnej   w   powietrzu   zależy   głównie   od   jego   temperatury     i - w mniejszym stopniu — od ciśnienia atmosferycznego. Im niższa temperatura powietrza tym przy niższej zawartości pary wodnej następuje stan  nasycenia.  Kondensacja pary wodnej może następować  na powierzchni ziemi lub na przedmiotach  znajdujących się na ziemi lub pod nią.  W   swobodnej   atmosferze  w   wyniku   ochładzania   wznoszącego   się   powietrza  powstają chmury. Gdy   powietrze   ochłodzi   się   do   temperatury   punktu  rosy   (tj. zawarta w nim para  wodna osiągnie stan nasycenia)  rozpoczyna się kondensacja  (tzn. powstają bardzo drobne  kropelki wody lub - w ujemnej temperaturze - kryształki lodu). W powietrzu bezpośrednio nad Ziemią powstają mgły. Podobnie jak chmury są zawiesiną bardzo drobnych kropelek wody lub kryształków lodu.  Gdy te drobne kropelki rozrastają siłę ruchów wznoszących powietrza, powstaje opad. Opad nie zawsze dochodzi do powierzchni Ziemi, gdyż może wcześniej wyparować. Nie  wszystkie też chmury dają opad. Mgły tworzą się: -  najczęściej wskutek wypromieniowania ciepła z podłoża i przyległej warstwy powietrza; wskutek napływu cieplejszego, wilgotnego powietrza nad chłodniejsze podłoże, od którego  powietrze to się ochładza; -   wskutek   przesycenia   pary   wodnej   w   chłodnym   powietrzu  bezpośrednie   nad   cieplejszą  parującą powierzchnią np. nad bagnem, jeziorem. Na powierzchni ziemi łub   przedmiotach powstają  osady   - opady poziome. - najczęściej do ich powstania prowadzi nocne wychłodzenie przez wypromieniowanie przy  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz