Socjologia - skrypt z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - skrypt z wykładów - strona 1 Socjologia - skrypt z wykładów - strona 2 Socjologia - skrypt z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA
Wykład(1) 07.10.2004r.
Przedmiot badań socjologii i jej funkcje
Socjologia jest nauką młodą, powstała w latach 20' XX w. Pojęcie wprowadził August Comte.
Powstała koncepcja, że bez nauki, wiedzy o społeczeństwie nie będzie można dokonać rozwiązań korzystnych, dokonać jakichkolwiek zmian społecznych.
Socjologia to nauka o pewnych zbiorowych zachowaniach i formach życia ludzkiego
Odpowiedź na pytanie: Co jest istotą społeczeństwa i jakie są podstawowe elementy tworzące życie zbiorowe?
Istnieją 3 główne nurty:
Nominalizm - nawiązanie do klasycznych koncepcji angielskich np. J.Locke - empiryzm ; H.Spencer - liberalizm
Społeczeństwo jest hipostazą pojęciową. Nie jest to realny byt, który
istnieje w kategoriach empirycznych. Inaczej mówiąc jest produktem naszych umysłów, nie jest bytem realnym w sensie ontologicznym. Społeczeństwo to suma cech, które odnajdujemy w jednostkach. Życie
zbiorowe nie ma żadnego elementu, którego nie moglibyśmy odnaleźć w
życiu jednostki.
Hipostazy pojęciowe, które nie mają ekwiwalentu empirycznego czyli takie, które realnie nie istnieją, nie istnieją jako oddzielna kategoria
ontologiczna. np. rodzina
2) Realizm - zwolennikiem ów poglądu był E.Durkheim.
Pogląd przeciwstawny do ww., otóż założenie, że jednostka jest podstawą to błąd. Jednostka pozbawiona wpływu środowiska jest tylko bytem biologicznym.
Nie jest sama w stanie wykreować predyspozycji typowo ludzkich np.mowy
Cechy ludzkie rozwijają się przy kontaktach z innymi istotami tego samego gatunku. Człowiek reaguje różnie: *presja społeczna, *indywidualne decyzje
Tutaj podstawowym elementem społeczeństwa jest grupa społeczna.
3) Interakcjonizm - zwolennikiem tego poglądu był G.H Mead
Podstawowym elementem składowym społeczeństwa są pewne
względnie trwałe wzory zachowań, związane z określonymi sytuacjami
społecznymi tzw. role społeczne.
Role społeczne jest to zespół oczekiwań jakie społeczeństwo zajmuje wobec jednostek zajmujących określoną w nim pozycję. Esencją życia społ. nie znajduję się ani w jednostce ani w grupie

(…)

…, związki są konsekwencją dokonywania wolnych
wyborów, a jednostka jest świadoma alternatyw zachowania.
Istnieją 2 formy wiązania się ludzi: 1) Związki funkcjonalne - interakcja z innymi odbywa się z chęcią wymiany dóbr różnego
typu np. $ za bezpieczeństwo socjalne. Wiążemy się dla dobra, aby
dzięki komuś coś osiągnąć
2) Związki ekspresyjne - wymiana tych samych dóbr i wartości.
Funkcje socjologii…

przynależność do grup zdezorganizowanych( nie ma jasno wytyczonych celów), jednostka nie umie określić za jaki typ zachowań będzie karana a za jakie nagradzana. Będzie się wycofywać ze sfer życia społecznego.
przynależność do grupy zorganizowanej, ale posiadających system wartości sprzecznych z systemem wartości, który panuje w środowisku społecznym np. gang
odrzucenie jednostki przez grupy odniesienia…
… niebezpieczeństwo. W tej sytuacji myślenie racjonalne jednostki jest ograniczone, to emocje kierują jej zachowaniami.
Energia skierowana przeciwko sobie to autodestrukcja, prowadzi ona najczęściej do samobójstwa. Łączy się to frustracją, która jest konsekwencją niezaspokojenia potrzeb albo odrzucenia przez grupę odniesienia
Ograniczenie zachowań agresywnych: a) kara - osoba podejmująca zachowanie agresywne wie…
…, załoga zakładów pracy uczą się jak radzić sobie z konfliktem, jak rozwiązywać problemy, jak osiągać porozumienie
ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Zbiorowa forma życia jest głównym przedmiotem badań socjologicznych.
Ze względu na złożoność struktury społecznej i wewnętrzną spójność wyróżniamy:
4 formy życia zbiorowego:
kategoria zbiorowa = zbiór w systemie logicznym wielość jednostek posiadających co najmniej jedną…
… również nonkonformizm, gdyż tylko on umożliwia występowanie zmian.
Konformizm budowany jest w oparciu o 3 metody (przywołujące nonkonformistów do porządku):
1) system kar i nagród - mechanizm wprowadzający instytucje społeczne, które oddziaływują na to co robi człowiek * sankcja negatywna - jednostka łamie wzorce
* gratyfikacja - jednostka zachowuje się zgodnie ze wzorcem
tym samym jednostka dostosowuje się do reguł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz