Punkt procentowy - strona 33

Finanse zagadnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

...1. Definicja finansów: a. finanse są to procesy i zjawiska pieniężne, b. finanse jest to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, c. finanse są to zasoby pieniądza służące prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej aktywności, d. finan...

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

więcej niż 1,5 pkt procentowego średniej stopy inflacji w 3 krajach UE, gdzie jest ona najniższa, kurs walutowy...

Polski system giełdowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Rozdział I ROLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE 6 Pojęcie giełdy i systemu giełdowego 6 Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 10 Historia polskich giełd papierów wartościowych 14 Rozdział II SYSTEM ORGANIZACYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POL...

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

punktów procentowych 8013 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

2.Położenie Polski w Europie czekamy na tekst 3. Wschodni sąsiedzi Polski 1. Rosja a)charakterystyka demograficzna - 1993-2008 depopulacja (z 148,6 mln na początku 1993 do 142 mln w 2008), przyczyny: niska stopa urodzeń, względnie niska oczekiwana dalsza długość trwania życia (związana z niskim ...