Punkt procentowy - strona 32

Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 6531
Wyświetleń: 17717

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, ryne...

ZARZĄDZANIE

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

o ile punktów procentowych zmieni się wartość kapitałów własnych wskutek działania dźwigni finansowej...

Mikroekonomia - obszernie (90 stron)

 • Mikroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 8876

Bardzo obszerne notataki z mikroekonomii - w sumie około 90 stron notatek w formacie doc. W notatkach z mikroekonomii opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień takich jak: wprowadzenie do ekonomii, geneza ekonomii, problem ograniczoności zasobów, piramida potrzeb wg Maslowa, dobra, produkcja,...

Polityka pieniężna WSB

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4732

2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy; płynny kurs do wejścia do sytemu ERM II...

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Mikroekonomia- wykłady Wykład 10.10.2002 Ogólna charakterystyka przedmiotu. Etymologie nazwy. Ewolucje poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. Przedmiot ekonomia. Ad:1 Oiekonomia- dyscyplina, która ma ułatwić zachowanie i zarządzanie gospodarstwem domowym. W XVIII wieku pojawia się określen...

Polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3038

wydatków (ograniczenia dynamiki wzrostu wydatków, np. Reguła Belki: stopa inflacji + 1 punkt procentowy) 19...