Pulsacja - strona 4

Rezonans szeregowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

wartości zawady , a zatem gdy : . Wartość amplitudy jest wówczas równa : I0 = E0 / R. Pulsacja...

Nyąuista kryterium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

amplitudowo-fazowej w punkcie odpowiadającym wybranej wartości pulsacji ω (rys. a). Jeżeli cał­kowity kąt...

Pytania do egzaminu 21-30

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

. W jaki sposób parametry małosygnałowe diody zależą od pulsacji? Elementarna analiza zachowania się nośników...

Drgania harmoniczne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

lub pulsacja (ωt+φ) faza drgań wartość fazy dla t=0 jest =φ i nazywa się początkową odległość X drgajacego...

Technika analogowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

] Częstotliwość - Pulsacja - Zależność - Funkcja sinusoidalna - Parametry globalne Wartość średnia Wartość średnia...