Prąd sinusoidalne - zasada wytwarzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRĄD SINUSOIDALNIE ZMIENY ZASADA WYTWARZNIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI Sinusoidalnie zmienna funkcja napięcia u=Umsin(ωt+φ)
Faz albo kat fazowy (ωt+φ ) to argument sinusoidalny opisujący dany przebieg
Um - amplituda funkcji lub największa wartości, która osiąga funkcja sinusoidalna pulsacja
F - częstotliwość lub liczba atomów na sekundę
Ψ - faz początkowa to faz równa chwili t = 0
okres funkcji Równanie wykazuje ze w chwili t=0 wartość funkcji nie równa się zero lecz zaczyna się od wartości kąta fazowego φ zwanego fazą początkowa U=Umsinφφ
Wielkości sinusoidalnie zmienne można jednoznacznie określić przez podanie trzech wielkości: amplitudy, częstotliwości i kata fazowego
Strzałka prądu jest zgodna z umownym zwrotem pędu przy dodatnich wartościach chwilowych i grot strzałki napięcia U wskazuje punkt o waznym potencjale przy dodatnich wartościach chwilowych U Szczególnym przypadkiem przebiegów przemiennych jest przebieg sinusoidalny zmienny ( przebiegi zmieniają wartości i zwrot w ten sposób ze całka ich w granicach okresach rowna jest o Wielkości charakteryzujące - najkrótszy czas po którym dany przebieg się powtarza nazywa się okresem i oznacza się literą T
- częstotliwość f jak liczba okresów przypadających na jedną sekundę jest ona odwrotnością okresu Prąd przemienny używany jest do zasilania odbiorników grzejnych Powstawanie prądu sinusoidalnie zmiennego.
Prąd (lub napięcie) nazywamy zmiennym jeśli w czasie ulega zmianie jego wartość liczbowa przy niezmiennym zwrocie lub zmienia się zwrot przy zmiennej wartości liczbowej lub ulega zmianie zarówno zwrot, jak i wartość liczbowa. Spośród wszystkich stosowanych w elektrotechnice przebiegów zmiennych, najbardziej rozpowszechnione są przebiegi o zmienności sinusoidalnej w czasie.
I
t
Źródłem napięcia sinusoidalnie zmiennego krótko sinusoidalnego, są prądnice. Najprostszym modelem takiej prądnicy jest zwój w postaci ramki wirujący ze stałą prędkością kątową w polu magnetycznym równomiernym (o indukcji B - stałej w czasie).
Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne.
Jako przebieg sinusoidalny rozumiemy zarówno napięcie sinusoidalne jak i prąd sinusoidalnie zmienny. Wzór wyraża pulsację przebiegu sinusoidalnego w zależności od częstotliwości. Częstotliwość jest równa liczbie okresów przebiegu sinusoidalnego, przypadających na jednostkę czasu, czyli na 1s.


(…)

… się w równym odstępie czasu zwanym okresem.
Na rysunku przedstawiam wykres zmienności w czasie napięcia sinusoidalnego.
u
T
u 0 Na osi odciętych można przyjmować albo czas t, albo kąt .
Wartość skuteczna prądu sinusoidalnego.
Wartością skuteczną prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego który przepływając przez rezystancję R w czasie odpowiadającym okresowi spowoduje wydzielenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz