Przywileje i immunitety konsularne

Przywileje i immunitety konsularne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

Przywileje i immunitety konsularne. Są one węższe niż dyplomatyczne. Konsul z wyjątkiem czynności...

Wykład - Przywileje i immunitety konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

Przywileje i immunitety konsularne Konsul, w przeciwieństwie do dyplomaty, podlega jurysdykcji...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 728

lub przyjmującego (też gdy uznany za persona non grata); Przywileje i immunitety konsularne konsul nie podlega...

Prawo konsularne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1946

i immunitetów konsularnych znajdują się zarówno w konwencji jak i w porozumieniach, traktatach handlowych...

Prawo konsularne-egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

PRAWO KONSULARNE Nazwa i zarys historyczny. Termin konsul pochodzi od słowa łacińskiego consulere: radzić się, mieć pieczę nad kimś, przychodzić z pomocą; a konsulat od consulatus. Nazwa konsul wywodzi się od godności konsula- jednego z dwóch najwyższych urzędników republiki i cesarstwa rzymskiego ...