Przyrostek - strona 6

Deklinacja przymiotników-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2212

dzierżawcze w odmianie prostej; nazwy miejscowe (dziś rzeczowniki) z przyrostkiem -ów, -owa, -owo; -in, -yn...

Gosodarka a środowisko

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

się do siedlisk Zależność organizmów od danego czynnika określa się za pomocą przyrostków wyrazów określających...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

Narodów W języku ogólnym: przyrostek „ak”, siedem czy siedmioro? E, to była siódemka dzieci! Czym...

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

podłożem. Jeśli jest ono cieplejsze od podłoża, to stosuje się przyrostek c, pisząc PPmc. Należy zauważyć...

Klasyfikacja gleb - Cambic

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Walerian Wodnicki
 • Zasoby glebowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

40 cm przypadku gdy jest to inny materiał. Przedrostki Przyrostki Lignic Fibric Hemic Sapric Ombric...

Dodatek A — Instrukcje i deklaracje.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

. ˛ ´´ ˙ ´ Przed analiza stanu nieustalonego obliczany jest statyczny punkt pracy układu. Jezeli ˛ ˙ uzyjemy przyrostka /OP...

Nauka o administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

, prowadzenia zarządu, zarządzania wykonywanie, czynność podporządkowaną rozkazom z przyrostkiem ad - nadającym...

Alotropia i odmiany alotropowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

pierwiastka przyrostek -an: NH3 - azan, PH3- fosfan; system łączenia nazwy pierwiastka z wyrazem „wodór...

Zadania - Językoznawstwo ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

przy artykułowaniu rozróżnienie fleksji i afiksy ( przyrostki i przedrostki) sporządzono opis derywacji i kompozycji...