Przypadek użycia - strona 9

Wywieranie wpływu - psychologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

a to sprawia, że osiągnięcie pożądanego stanu jest zdecydowanie prawdopodobniejsze niż w przypadku użycia...

Produkcja czekolady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
Pobrań: 2814
Wyświetleń: 9919

napis „sztucznie barwione” - w przypadku użycia syntetycznego barwnika organicznego, masę netto, cenę...

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1624

stężenie jonów H3O+.W przypadku użycia stałej warunkowej K’: [H 3 O  ]  K ' c stężenie jonów H3O...

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

, nie z żadnych innych. Są 4 różne strategie predykcji, różniące się między sobą liczbą przypadków użytych jako baza danych. 1...

Bazy danych - notatki z wykładów

 • Bazy danych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 9135

Notatki składają się z 37 stron i zawierają informacje na takie tematy jak: rodzaje danych, baza danych, model danych, własności bazy danych, system zarządzania bazą danych, proces tworzenia baz danych, encja, język zapytań, relacyjne bazy danych, składnia języka SQL, zapytania, klauzula ORDER BY, ...

Inżynieria Powierzchni egzamin ustny

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Tomasz Tański
 • Inżynieria Powierzchni
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

albo dostarczany w strumieniu gazu obojętnego (np. azotu, helu, argonu) lub także powietrza. W przypadku użycia...

Zestaw preparatów-laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wojciech Sas
 • Chemia organiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

: w przypadku użycia CH2Cl2 warstwa wodna jest na górze) zawraca się do rozdzielacza i ekstrahuje nową porcją 40...