Przypadek użycia - strona 10

Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372

SKRYPT Z HISTORII KOŚCIOŁA Teza 1  Reformacja, krytycyzm i pesymizm, Erazm z Rotterdamu, sytuacja polityczno-ekonomiczna cesarstwa, teologia, papiestwo, klasztory. Wybuch reformacji Początek rozłamu - ogłoszenie przez Lutra swych tez 15...

Ściany ogniowe oparte o IP Filter

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 763

. Jest również domyślna w przypadku użycia return-icmp. Jednak, gdy zaczniesz używać return-icmp, zauważysz...

Opracowanie zadań z książki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 2275

. W obu przypadkach użyto nazw nieostrych (duży budynek, zorganizować, surowa kara, poważne naruszenie...

Biznes plan - biuro turystyczne 2

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3437

, ubezpieczenie. Ulgi i ceny wycieczek. Można je w uzasadnionych przypadkach użyć, i to do maksymalnej wartości...

Kryminalistyka pytania i odpowiedzi - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2366

Tematem przewodnim jest kryminalistyka. Zagadnienia poruszone w notatce to: Hans Gross i jego dzieło, związki kryminalistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, źródła kryminalistyki, funkcja dowodowa kryminalistyki, źródła pierwszych informacji, wizja lokalna, wskazane miejsca. A także: identyf...

Prawo międzynarodowe - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 756

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Procedura skargi (przed zmianami wynikającymi z Protokołu XIV do Konwencji) Możliwe są skargi: międzypaństwowa - art. 33 - niekoniecznie w obronie własnych obywateli, można ogólnie [ Irlandia v. UK - w obronie własnych obywateli, państwa skandynawskie v. Grecji...

Skrypt: Projekt sieci

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 791

nie jest ograniczony fizycznym umiejscowieniem urządzeń w końcowych w sieci (jak w przypadku użycia ruterów...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4424

. W pozostałych przypadkach użyte skróty oznaczają: KPC – Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks Postępowania...