Przyczepa - strona 30

Podatki - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton z wyjątkiem...

Planowanie rozwoju regionalnego, materiały do referatów

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Planowanie rozwoju regionalnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Katarzyna Mierzwa PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W BRANŻY TURYSTYCZNEJ KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP…………...…………………………………………………………………………... 5 R o z d z i a ł 1 Kariera zawodowa ……………………………………………………………8 Filozofia planowania - dlaczego warto planować karierę zawodową…………………...11 Czynniki warunku...

Prawo finansowe skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Piotr Zapadka
  • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PRAWO FINANSOWE PUBLICZNE SKRYPT MATERIA Ł Z PODR Ę Y CZNIKA "Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i „Polskie Prawo Podatkowe” J. Go ł uchowskiego. ORAZ WYK Ł ADÓW SPIS TRE Ś CI I. Finanse Publiczne …………………………………………… 3 II. Prawo Bud ż etowe ……………………………………………10 II...

Systemy podatkowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

i balastowe; - przyczepy i naczepy o ładowności 5ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze...

Podatek i jego funkcje

  • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

siodłowego i balastowego - przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton, z wyjątkiem wykorzystania na cele...