Przychody operacyjne - strona 19

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

na Pozostałe koszty operacyjne Restrukturyzację 2 1 4' Pozostałe przychody operacyjne 3 Przychody ze sprzedaży...

PKO SA - wynik finansowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

bankowej 2.711,4 2.945,4 3.092,0 Pozostałe przychody operacyjne 108,1 101,0 Pozostałe koszty operacyjne...

Finanse przedsiebiorstw definicje

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody...

Rachunkowość Finansowa III

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

na konto pozostałe 70 przychody operacyjne) Ewidencja aktualizacji środków trwałych Środki trwałe (1...

Wykład - Metody analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE Działalność...